انجام پایان نامه مشاوره

انجام پایان نامه مشاوره

موسسه پایتخت افتخار دارد که دارای بهترین گروه از فارغ التحصیلان رشته مشاوره می باشد که در دانشگاههای علامه، شهید بهشتی و تهران فارغ التحصیل شده اند. این رشته به نسبت سایر شاخه های روانشناسی رشته نوپایی است و انجام پژوهش های با کیفیت و غنی در این حوزه بیش از پیش به رشد و شکوفایی آن کمک خواهد کرد. رشته مشاوره دارای چهار گرایش اصلی می‌باشد: توانبخشی، شغلی، خانواده و تحصیلی. گروه علمی موسسه پایتخت در تمامی چهار زمینه این رشته به ارائه خدماتی چون انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، و انجام پایان نامه خواهد پرداخت. در زیر نمونه‌ای از پژوهش‌هایی که توسط این گروه انجام شده اند ذکر میشود.

انجام پایان نامه مشاوره  خانواده

انجام پایان نامه مشاوره  تحصیلی

انجام پایان نامه مشاوره  شغلی

انجام پایان نامه مشاوره توانبخشی

در زیر به برخی از پژوهشهایی که در موضوعات محدود رشته مشاوره و شاخه های آن توسط گروه علمی موسسه پایتخت انجام شده اشاره میگردد.

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع تمایز یافتگی

انچام پایان نامه مشاوره در موضوع بلوغ شغلی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع تعارض والدینی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع رضایت زناشویی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع طرحواره های جنسیتی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع اعتیاد

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع معلولان و اشتغال آنها

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع رضایت شغلی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع امنیت شغلی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع رضایت جنسی

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع ازدواج

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع اختلالهای رفتاری کودکان

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع مشکلات تحصیلی دانشجویان

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع دانش آموزان دو زبانه

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع سبک های ترکیبی تدریس

انجام پایان نامه مشاوره در موضوع روشهای نوین ترک اعتیاد

هریک از موضوعاتی که در فوق مطرح شد تنها بخشی از پژوهشهایی است که گروه مشاوره موسسه پایتخت در آنها اقدام به نگارش مقاله و انجام پایان نامه نموده‌اند. انجام پایان نامه رشته مشاوره نیز همانند رشته های دیگر روانشناسی مستلزم تحلیل های آماری می باشد. به این مفهوم که داده های جمع آوری شده در فرآیند انجام پایان نامه یا نگارش پروپورال توسط نرم افزارهای مربوط به این رشته مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. در حیطه تحلیل نرم افزاری نیز، گروه مشاوره موسسه پایتخت به ارائه خدمات خواهد پرداخت. از دانشجویان عزیزی که قصد برقراری تماس و یا ارسال سفارش خود به موسسه ما می باشند، درخواست میگردد به صفحه ثبت سفارش مراجعه فرمایند.


X