تحلیل آماری با R

تحلیل آماری با R

 تحلیل آماری با R یکی دیگر از تحلیل هایی است که در مقالات و پایانامه ها از آن استفاده می شود. R  یک نرم افزار جامع به همراه امکانات ویژه برای تحلیل آماری اطلاعات و داده‌هاست. این نرم افزار به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. تعداد زیادی از آمارشناسان از R برای کارهای آماری استفاده می‌کنند. به این نرم افزار می‌توان به به عنوان نرم افزاری نگاه کرد که بسیاری از تکنیک‌های آماری مدرن را اجرا می‌کند. همکاران آماردان موسسه پایتخت تحلیل آماری با R را برای پایان نامه ها و مقالات انجام می‌دهند.

R  دارای خصوصیاتی از قبیل:

 • اداره موثر اطلاعات و امکان نگهداری آنها
 • یک مکان ویژه عملگر برای حساب آرایه ها در ماتریس ها
 • یک مجموعه بزرگ، منسجم و جامع ابزارهای واسطه برای آنالیز داده ها
 • امکانات گرافیکی برای آنالیز داده ها
 • یک برنامه توسعه یافته، آسان و بازبان برنامه نویسی مناسب
 • یک نرم افزار برای به کار بردن روشه های وسعه یافته از تعامل آنالیز داده هاست.
 • 101010 تحلیل آماری با R

در زیر به برخی از حوزه های کاربری نرم افزار R  اشاره می شود:

تحلیل آماری با R در انجام کلیه تحلیل های آماری توصیفی

تحلیل آماری با R در انجام کلیه تحلیل های آمار استباطی

تحلیل آماری با R در انجام کلیه تحلیل های تک متغیری و چند متغیری آماری

تحلیل آماری با R در انجام کلیه تحلیل های مربوطه به اندازه گیری مبتنی بر نظریه کلاسیک اندازه گیری

تحلیل آماری با R برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل آماری با R برای انجام تحلیل‌های مکنون

تحلیل آماری با R برای انجام دیداری سازی داده ها به صورت شبکه

تحلیل آماری با R در انجام تحلیل های ناپارامتری سوال پاسخ

تحلیل آماری با R در انجام تحلیل های بیزی

تحلیل آماری با R در انجام تحلیل های خوشه ای

 

لینک های مفید مرتبط با تحلیل آماری با R

دانلود کتاب آموزشی R

لینک اول

لینک دوم

 تیم تحلیل آماری با R موسسه پایتخت، از بهترین و مجرب ترین متخصصان آماری کشور تشکیل شده است. این مجموعه به شما مشتریان عزیز اطمینان می‌دهند که تحلیل آماری پژوهشهای شما را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان انجام دهند. این مجموعه برای انجام تحلیل آماری پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، تخفیف‌های ویژه‌ای را در نظر دارد. لازم بذکر است تحلیل آماری انجام شده در قالب فایل WORD  که به آسانی قابل اضافه شدن به پایان نامه شماست، تهیه و به شما ایمیل خواهد شد.

تحلیل آماری با AMOS

تحلیل آماری با AMOS

 تحلیل آماری با AMOS  یکی دیگر از خدمات تحلیل آماری موسسه پایتخت می باشد. نرم افزار آموس (AMOS) یکی از نرم افزارهای مناسب برای تحلیل داده های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری آموس (AMOS) جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. برونداد نرم افزار آموس به صورت گرافیکی بوده و لذا درک مطلب را تسهیل می کند. AMOS  فراتر از توانمندی های معمول نرم افزارهای مدل سازی رفته و به عنوان مثال به خوبی می تواند به جایگزینی آنها دست زند.

AMOS نه تنها کلیه ویژگی های نرم افزارهایی نظیر LISREL  را داراست بلکه خصایص منحصر به فردی دارد که آن را از سایر نرم افزارهای مدل سازی متمایز می کند. آموس مدل ترسیم شده در صفحه میانجی را به عنوان مدل می پذیرد و خروجی های آن به خوبی و با کیفیت بالا قابل انتقال به سایر برنامه های تحت ویندوز است. کاربران این امکان را دارند که با تغییر قلم ها، رنگ ها، ضخامت پیکان‌ها، اندازه پارامترها و مکان قرار گرفتن آنها مدل مدون را به زیباترین شکل و مطابق با سلیقه خود درآورد.

امکان مدیریت داده ها به اشکال مختلف را داراست و به خوبی می تواند داده ها را در قالب های مختلف چه به شکل خام و چه به شکل ماتریس های واریانس ـ کوراریانس یا همبستگی از سایر نرم افزارها فراخواند. از دیگر ویژگی های این نرم افزار توانایی مدیریت داده های چندگروهی است به نحوی که می‌توان مدل ها را برای نمونه های مختلف مورد آزمون قرار داد و نتایج را به سادگی با یکدیگر مقایسه کرد.

875858548 تحلیل آماری با AMOS

قابلیت های تحلیل آماری با AMOS

تحلیل آماری با AMOS و تعیین روابط بین متغیرها

تحلیل آماری با AMOS و یافتن مدل مناسب برای داده ها

تحلیل آماری با AMOS و استفاده از نمودارها برای تعیین روابط

تحلیل آماری با AMOS و کاربرد آن برای چگونگی و چرایی داده ها

تحلیل آماری با AMOS و دسترسی همزمان به نرم افزار  SPSS

تحلیل آماری با AMOS و قابلیت استفاده از فضای گرافیکی

تحلیل آماری با AMOS و تحلیل چندگانه قابلیت ترکیب مدلها

تحلیل آماری با AMOS و ایجاد مدل

کاربرد تحلیل آماری با AMOS در برخی از رشته ها مانند:

تحلیل آماری با AMOS در رشته مدیریت

تحلیل آماری با AMOS در رشته علوم اجتماعی

تحلیل آماری با AMOS در رشته روانشناسی

تحلیل آماری با AMOS در رشته سنجش و اندازه گیری

و برخی رشته های دیگر علوم انسانی

لینک های مفید برای تحلیل آماری با AMOS

دانلود کتاب آموزشی برای تحلیل آماری با AMOS

لینک دانلود

لینک دانلود

تیم تحلیل آماری با AMOS موسسه پایتخت، از بهترین و مجرب ترین متخصصان آماری کشور تشکیل شده است. این مجموعه به شما مشتریان عزیز اطمینان می‌دهند که تحلیل آماری پژوهشهای شما را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان انجام دهند. این مجموعه برای انجام تحلیل آماری پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، تخفیف‌های ویژه‌ای را در نظر دارد. لازم بذکر است تحلیل آماری انجام شده در قالب فایل WORD  که به آسانی قابل اضافه شدن به پایان نامه شماست، تهیه و به شما ایمیل خواهد شد.

تحلیل آماری با LISREL

تحلیل آماری با LISREL

تحلیل آماری با LISREL یکی دیگر از تحلیل های رایجی است که در پایان نامه ها و مقالات کاربرد بسیاری دارد. لیزرل مخفف LINEAR STRUCTURAL RELATION است. نرم افزار تحلیلی لیزرل جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. نرم افزار لیزرل مکمل نرم افزار SPSS است که در علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر استفاده کرد.

موارد کاربرد روش لیزرل

روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول معادلات ساختاری خطی را برآورد می کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هریک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، همزمانی و وابستگی متقابل می باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چندمتغییری، تحلیل مسیر، مدلهای اقتصادی خاص داده های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده های مقطعی، مدلهای ساختاری کواریانس و تحلیل چندنمونه‌ای نیز به کار برد.

 99999999 تحلیل آماری با LISREL

تحلیل آماری با LISREL در رشته های مختلفی کاربرد دارد که میتوان برای نمونه به موارد زیر اشاره نمود:

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مشاوره

تحلیل آماری با LISREL در رشته کتابداری

تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی عمومی

تحلیل آماری با LISREL در رشته پزشکی

تحلیل آماری با LISREL در رشته اقتصاد

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت مالی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت صنعتی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت بیمه

 

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با LISREL در رشته حسابداری

تحلیل آماری با LISREL در رشته مدیریت آموزشی

و ….

لینک های مفید در حیطه تحلیل آماری با LISREL

دانلود کتاب آموزشی LISREL

اینجا را کلیک نمایید

اینجا را کلیک نمایید

اینجا را کلیک نمایید

تیم تحلیل آماری موسسه پایتخت از بهترین و مجرب ترین متخصصان آماری کشور تشکیل شده است. این مجموعه سعی دارد بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به دانشجویان و اساتید گرامی ارایه نماید. نتیجه نهایی تحلیل آماری با LISREL در قالب فایل WORD  که به آسانی قابل اضافه شدن به پایان نامه شماست تهیه و ایمیل خواهد شد.

تحلیل آماری با EVIEWS

تحلیل آماری با EVIEWS

تحلیل آماری با EVIEWS یکی دیگر از تحلیل های رایجی است که در پایان نامه ها و مقالات کاربرد دارد. نرم افزار EVIEWS یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش های اقتصادسنجی به ویژه روشهای جدید آن می‌باشد. چنانچه محقق اقتصادی بخواهد بطور جدی در زمینه تحقیقات اقتصادی فعالیت نماید ضروری است در کنار آموزش تکنیک های جدید اقتصاد سنجی با نرم افزارهای با قابلیت نظیر EVIEWS نیز آشنا شوند. با توجه به گسترده شدن روزبه روز علم اقتصاد و مدلهای اقتصادی و پیچیدگی روابط بین متغیرهای اقتصادی دیگر به هیچ عنوان امکان تحلیل و تخمین سیستم ها و مدلهای اقتصادی بدون کمک گرفتن از نرم افزارها میسر نیست.

6666666 تحلیل آماری با EVIEWS

ویژگی های برنامه EVIEWS:

 1.  محاسبه سری های ضمنی و ایجاد آنها
 2.  تخمین های خطی و غیرخطی سیستم معادلات ساده و سیستم معادلات همزمان
 3.  رسم نمودارهای پراکنش دایره ای و میله ای و نقطه ای و دیگر نمودارهای کاربردی
 4.  ایجاد بانک اطلاعاتی
 5.  استفاده از ماتریس و توابع موجود در داخل نرم افزار
 6.  تخمین مدلهای اقتصادی با روشهای VAR, VECM
 7.  امکان تبادل اطلاعات با دیگر نرم افزارهای تحت ویندوز
 8.  آزمونهای مختلف جهت دقت تخمین ها و بررسی وجود خطای همبستگی، شکست ساختاری و …
 9.  امکان برنامه نویسی در محیط نرم افزار برای تحلیل سیستم های کلان اقتصادی.
 10.  قابلیت تخمین مدل های اقتصادی به روشهای GLS, OLS, TSLS, 2SLS, 3SLS

تحلیل آماری با EVIEWS در برخی از رشته ها پرکاربرد است که در زیر به آنها اشاره می شود:

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش علوم اقتصادی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد انرژی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

تحلیل آماری با EVIEWS در گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته اقتصاد گرایش تجارت الکترونیک

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته مدیریت مالی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته حسابداری

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته حسابداری گرایش حسابرسی

تحلیل آماری با EVIEWS در رشته حسابداری گرایش حسابداری صنعتی

لینک های مفید در حیطه تحلیل آماری با EVIEWS 

برای دانلود نرم افزار EVIEWS از لینک زیر استفاده نمایید.

اینجا را کلیلک نمایید

برای دانلود کتاب آموزشی EVIEWS از لینک زیر استفاده نمایید.

اینجا را کلیک نمایید

تیم تحلیل آماری موسسه پایتخت از بهترین و مجرب ترین متخصصان آماری کشور تشکیل شده است. این مجموعه سعی دارد بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به دانشجویان و اساتید گرامی ارائه نماید. تحلیل آماری با نرم افزار EVIEWS در قالب WORD  که به آسانی قابل اضافه شدن به پایان نامه می باشد تهیه و ایمیل خواهد شد.

X