تحلیل آماری

تحلیل آماری

تحلیل آماری را می‌توان یکی از مراحل اساسی هر پژوهشی دانست. هر پژوهشی دارای چندین مرحله است که باید با دقت انجام گیرند. یکی از مراحل اساسی، دشوار و تخصصی انجام یک پژوهش قسمت تحلیل آماری است. در تحلیل آماری فرد با استفاده از سوالات و فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از نرم افزاهای آماری به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده می‌پردازد. تحلیل آماری یک فرایند تخصصی است و فقط دانستن تعدادی فرمول آماری یا نرم افزار برای انجام یک تحلیل آماری کافی نمی‌باشد بلکه این کار باید توسط یک فرد مسلط به حوزه پژوهشی انجام گیرد. در این راستا موسسه پژوهشی پایتخت با هدف کمک  به پژوهشگران و دانشجویان برای انجام تحلیل آماری، اقدام به همکاری با متخصصان این حوزه کرده است. شما می‌توانید با ثبت سفارش تحلیل آماری خود بقیه امور این حوزه از پژوهش خود را به ما بسپارید.

نرم افزارهای تخصصی تحلیل اماری

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار SPSS

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار STATA

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SAS

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار EVIEWS

تحلیل آماری و شبیه سازی پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار MATLAB

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار LISREL

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار AMOS

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با استفاده از نرم افزار R

دانشجویان عزیز در تمامی رشته‌های دانشگاهی می‌توانند قسمت تحلیل آماری پایان نامه یا مقاله خود را به موسسه پایتخت بسپارند. همچنین دانشجویانی که به برای تحلیل آماری به نرم افزارهایی غیر از نرم افزارهای فوق نیز نیاز دارند می‌توانند از طریق مکاتبه با موسسه پایتخت پژوهشگر مورد نظر خود را بیابند.

ادامه مطلب

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه

استخراج مقاله از پایان نامه یکی از مراحل دشوار بخش‌های پایانی دوره تحصیلات تکمیلی می باشد. استخراج مقاله از پایان نامه بسته به موضوع پایان نامه و محتوای درونی مطالب آن پیچیدگی های خاص خود را دارد. بارها مشاهده نموده‌ایم که دانشجویان عزیز علی رغم اینکه پایان نامه و موضوع بسیار خوب و با کیفیتی را کار کرده‌اند، اما در کار استخراج مقاله از پایان نامه بسیار ضعیف عمل نموده‌اند به طوری که ماهیت و ارزش کار خود در پایان نامه را زیر سوال برده‌اند. برعکس، در موسسه پایتخت بارها مشاهده شده که از یک پایان نامه متوسط، همکاران علمی ما در رشته های خاص اقدام به استخراج مقاله از پایان نامه نموده اند که در مجلات بسیار معتبر چاپ شده است. استخراج مقاله از پایان نامه در حقیقت یک علم می باشد. متاسفانه این تفکر در بین دانشجویان رواج دارد که فرآیند استخراج مقاله از پایان نامه صرفاً همان کپی کردن بخش هایی از پایان نامه در چارچوب یک مقاله است. اما در حقیقت استخراج مقاله از پایان نامه چیزی بسیار فراتر از کپی کردن ساده مطالب پایان نامه می‌باشد.

مراحل استخراج مقاله از پایان نامه

۱) ارسال فایل پایان نامه از طریق دانشجو

۲) دریافت و ارسال پایان نامه از طریق همکاران موسسه پایتخت به متخصص رشته مربوطه

۳) دریافت نظر اولیه متخصص درباره تعداد مقالاتی که می‌توان از پایان نامه استخراج نمود و گزارش آن به دانشجو

۴) ارائه موضوعات مقالات قابل استخراج از پایان نامه

۵) استخراج مقالات پس از تایید موضوعات توسط خود دانشجو

۶) بازبینی نهایی و اتمام کار

121212121 استخراج مقاله از پایان نامه

 در زیر به برخی از رشته‌هایی که در آن‌ها از اقدام به استخراج مقاله از پایان نامه گردیده است اشاره می‌شود:

استخراج مقاله از پایان نامه علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته فلسفه و الهیات

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته علوم حدیث

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته علوم سیاسی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی عمران شاخه هیدرولیک

استخراج مقاله از پایان نامه عمران گرایش ژئوتکنیک

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی برق گرایش مخابرات

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی برق پزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه برق الکترونیک

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی صنایع

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی مکانیک و هوا و فضا

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی صنایع

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی کشاورزی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی نفت

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی سازه‌های دریایی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی معماری

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی شهرسازی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی پزشکی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی شیمی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی مواد و متالوژی

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی نرم افزار

استخراج مقاله از پایان نامه مهندسی IT

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته ربان انگلیسی

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته زبان و ادبیات عرب

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته زبان و ادبیات فارسی

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری)

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته علوم ارتباطات اجتماعی

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته علوم اقتصادی

استخراج مقاله از پایان نامه در رشته راهنمایی و مشاوره

ارسال و چاپ مقاله داخلی

ارسال و چاپ مقاله داخلی

ارسال و چاپ مقاله داخلی یکی دیگر از حیطه‌های ارائه خدمات در موسسه پایتخت می باشد. موسسه پایتخت به روش‌های مختلفی اقدام می‌نماید. در اولین روش، اقدام به استخراج یک یا چند مقاله از پایان نامه متقاضی خواهد نمود. همچنین گزینه دیگر در این زمینه این است که همکاران ما با همکاری شما اقدام به نگارش مقاله‌ای جدید نمایند و آن را برای ارسال و چاپ مقاله داخلی آماده نمایند. پس از نگارش یا استخراج مقاله، مجله یا مجلاتی درنظر گرفته می‌شوند و پس از تایید دانشجو و یا اساتید وی، کار ارسال و چاپ مقاله داخلی فرایند نهایی خود را طی می‌کند. همکاران موسسه پایتخت، برای رفع تمامی ابهامات مادامی که متقاضی اطمینان کامل از اعتبار مجله کسب نکرده باشد، مقاله را ارسال نخواهند نمود. در زیر صرفاً به بخش کوچکی از مقالاتی که در رشته مختلف تاکنون مجلات معتبر داخلی پذیرش و چاپ شده اند پرداخته می شود:

Untitled3 ارسال و چاپ مقاله داخلی

ارسال و چاپ مقاله داخلی درعلوم انسانی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته جامعه شناسی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته تاریخ

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته حقوق

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته فلسفه

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته جغرافیا

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته مدیریت

ارسال و چاپ مقاله داخلی در علوم پایه

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته آمار

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته دندانپزشکی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته پزشکی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته زیست

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته فیزیک

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته شیمی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در فنی مهندسی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته برق مخابرات

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته مهندسی عمران

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته مهندسی مکانیک

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته مهندسی صنایع

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته مهندسی شیمی

ارسال و چاپ مقاله داخلی در رشته مهندسی نفت

همچنین قابل ذکر است که این موسسه آمادگی دارد تا در تمامی رشته‌های دیگر نیز اقدام به ارسال و چاپ مقاله داخلی نماید. شما می‌توانید برای این منظور با موسسه پایتخت تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید.

ارسال و چاپ مقاله ISI

ارسال و چاپ مقاله ISI

ارسال و چاپ مقاله ISI یکی دیگر از حیطه های ارائه خدمات در موسسه پایتخت می باشد. موسسه پایتخت به روش‌های مختلفی اقدام می‌نماید. در اولین روش، اقدام به استخراج یک یا چند مقاله از پایان نامه متقاضی خواهد نمود. در صورتی که، دانشجو به دلایلی تمایل نداشته باشد تا از پایان نامه وی مقاله استخراج شود، به نگارش یک مقاله در حیطه مورد علاقه دانشجو پرداخته می‌شود. پس از نگارش مقاله، اصلاحیه‌های نهایی انجام شده و برای ارسال به مجله ISI  یا ISC آماده می‌گردد. یکی از مهمترین مراحل ارسال و چاپ مقاله ISI انتخاب ژورنال ISI یا ISC می‌باشد. بزرگترین دغدغه تمامی دانشجویانی که برای ارسال و چاپ مقاله ISI رجوع می کنند این است که آیا ژورنال ISI یا ISC که برای وی توصیه می‌گردد دارای اعتبار است یا خیر؟ همکاران موسسه پایتخت، برای رفع تمامی ابهامات مادامی که متقاضی اطمینان کامل از اعتبار مجله را کسب نکرده باشد، مقاله را برای مجله ارسال نخواهند نمود.

 دانلود لیست مجلات ISI, ISC, Scopus

sage ارسال و چاپ مقاله ISI

 

در زیر صرفاً به بخش کوچکی از مقالاتی که در رشته مختلف تاکنون مجلات معتبر ISI یا ISC پذیرش و چاپ شده اند پرداخته می شود:

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته های علوم انسانی:

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته روانشناسی

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته جامعه شناسی

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته تاریخ

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته حقوق

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته فلسفه

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته جغرافیا

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته مدیریت

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته های فنی مهندسی:

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته برق قدرت

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته برق الکترونیک

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته برق مخابرات

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی عمران

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی مکانیک

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی صنایع

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی شیمی

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته مهندسی نفت

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته های علوم پایه:

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته آمار

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته دندانپزشکی

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته پزشکی

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته زیست

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته فیزیک

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته شیمی

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته پرستاری

ارسال و چاپ مقاله ISI در رشته ریاضی

تمامی مقالاتی که در رشته های مختلف برای این موسسه ارسال می گردد در ژورنالهای معتبر خارجی ISI , ISC چاپ خواهد گردید. این ژورنالها همگی مورد تایید وزارت علوم و دانشگاه آزاد می باشند. از این لینک می توانید به فهرست نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی دسترسی داشته باشید. دانشجویان عزیز می توانند برای ارسال درخواست خود، از صفحه ثبت سفارش وارد شوند.

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت

در کشور ما رشته مدیریت دارای شاخه‌های مختلفی می‌باشد که از آن جمله می‌توان به مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، جهانگردی، بیمه و … اشاره نمود. تعدد رشته‌ها و گرایشات مدیریت مجاب نمود که توجه تخصصی‌تری به این رشته صورت گیرد. یقیناً انجام پایان نامه در رشته و گرایش‌های مدیریت نیز به سبب تعدد گرایش‌های آن از پیچیدگی خاصی برخوردار است. همکاران علمی موسسه پایتخت با در نظر قرار دادن این مساله، و برای قوی‌تر نمودن خدمات انجام پایان نامه در رشته مدیریت گروه تخصصی از دانشجویان رشته‌های مختلف مدیریت را گرد هم آورده است تا بتواند با بهره‌گیری از این عزیزان که همگی فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف مدیریت می‌باشند در امر انجام پایان نامه مدیریت، نگارش پروپوزال رشته مدیریت و انتخاب موضوع در خدمت آن‌دسته از دانشجویان عزیزی که نیازمند اخذ مشورت و راهنمایی هستند، باشند. در زیر لیست از پایان نامه هایی که تاکنون در موسسه پایتخت در رشته ها و گرایشات مدیریت انجام شده آورده می‌شود.

management انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه مدیریت در گرایش‎های:

انجام پایان نامه مدیریت مالی

انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات

انجام پایان نامه مدیریت دولتی

انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

انجام پایان نامه مدیریت MBA

انجام پایان نامه، مدیریت شهری

انجام پایان نامه مدیریت جهانگردی

انجام پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

انجام پایان نامه مدیریت سیستم  و بهره وری

انجام پایان نامه مدیریت ورزشی

انجام پایان نامه مدیریت رسانه

از آن‌دسته از دانشجویان عزیزی که در رشته های فوق الذکر و یا رشته ها و گرایشات دیگر متقاضی دریافت خدماتی چون انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال یا انجام پایان نامه مدیریت می‌باشند تقاضا می‌گردد برای برقراری تماس با شماره تماس‌هایی که در بخش ارتباط با ما ارائه شده تماس حاصل فرمایند و یا اینکه از صفحه ثبت سفارش، سفارش خود را برای ما ارسال نمایند.

X